Přehled plánovaných akcí ve 2. pololetí školního roku 2023-2024

17. 4. a 24. 4. (vždy středa) - od 17.00 keramické dílny s profesionální keramičkou paní Janou Buryškovou, dílny jsou určeny rodičům s dětmi a široké veřejnosti, uskuteční se v jídelně ZŠ

25. 4. (čtvrtek) - od 17.00 na zahradě MŠ proběhne slavnostní sázení lípy a raut organizovaný Obcí Prasek, žáci 5. ročníku se rozloučí touto tradiční akcí s naší školou

30. 4. (úterý) - po 2. vyučovací hodině zahájíme čarodějnický program, který bude pokračovat i ve školní družince

6. 5. (pondělí) - od 9.00 fotografování žáků, fotograf: paní Soňa Chlumecká

14. 5. (úterý) - od 17.00 workshop se Zdenou - tentokrát se budou vytvářet dřevěné dekorace, v jídelně ZŠ

15. 5. (středa) - školní výlet, cílem výletu bude hora Říp, soutok Labe a Vltavy a Želízy (Čertovy hlavy) laughdevil...odjíždět budeme od školy již v 6.30...návrat předpokládáme kolem 17., 18. hodiny...

28. 5. (úterý) - lehkoatletické přebory málotřídních škol, Sportring Nový Bydžov

31. 5. (pátek) - Den dětí s Klicperkou (atletické přebory), koupaliště Nový Bydžov

ze 14. na 15. 6. (z pátka na sobotu) - tradiční spaní ve škole s odpoledním programem a tradiční hrůzostrašnou stezkou odvahy, akce bude zahájena v pátek v 18.00 hodin a ukončena v sobotu v 9.00

25. 6. (úterý) - od 17.00 Divadelní večer - Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, žáci předvedou, co se naučili v zájmových kroužcích, některé třídy předvedou svůj program, vystoupí náš divadelní soubor Třesky plesky a v předsálí se uskuteční výstava výrobků našich žáků

27. 6. (čtvrtek) - start v 17.00 od školy - náš společný cyklistický výlet za účelem bujarého oslavování konce školního roku laugh, cílem bude opět skvělé zázemí ve Zdechovicích na hřišti, k dispozici budou dvě různé trasy...laugh...a také otevřená hospůdka...a také opékání buřtů...a také inteligentní hry a klání...

28. 6. (pátek) - rozdáváme vysvědčení, pochvaličková burza

Veškeré další akce budou průběžně doplňovány, případně upřesňovány.Smajlík, smajlík png | PNGEgg

12. 4. 2024, Eva Kaprálová

 

 

Zpět