Rozvrh 2021-2022

1. třída    Třídní učitelka Mgr. Martina Holmanová, vyučuje všechny předměty

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

ČJ M Čj ps Prv  

 

Út

Čj M Vv  

 

St

Čj M Čj ps Prv  

 

Čt

Čj M Tv Tv Poč

 

Čj M Čj Hv  

 

 

2.třída Třídní učitelka Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu), ostatní vyučující: Mgr. Martina Holmanová (Hol), Ing. Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml Tlu M Tlu Čj čt Tlu Prv Hol    
Út Čj ml Tlu M Tlu Vv Hol Pč Hol Poč Ros  
St Čj ml Tlu Mg Tlu Čj ps Hol Prv Hol    
Čt Čj ml Tlu M Tlu Tv Hol Tv Hol  

 

Čj sloh Tlu M Tlu Čj čt Tlu Hv Hol    

 

3. třída Třídní učitelka Mgr. Jana Haltufová (Halt), ostatní vyučující: Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu), Ing. Bc. Miloslava Rosůlková (Ros), MgA. Kamil Husar (Hus)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml Halt M Halt ČJ čt Halt Prv Halt    
Út Čj ml Halt M Halt Aj Tlu Vv Halt Pč Halt  
St Čj ml Halt Mg Halt Čj čt Halt Prv Halt Hv Halt  
Čt Čj ml Halt M Halt Aj Tlu Poč Ros Tv Hus Tv Hus
Čj ml Halt M Halt Čj sloh Halt Aj Tlu    

 

4. třída Třídní učitel MgA. Kamil Husar (Hus), ostatní vyučující: Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu), Ing. Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml Hus M Hus Vl Hus Aj Tlu Tv Hus Tv Hus
Út Č ml Hus M Hus Čj čt Hus Aj Tlu    
St Čj ml Hus Mg Hus Př Hus Př Hus Poč Tlu  
Čt Čj ml Hus M Hus Čj čt Hus Aj Tlu Vv Ros Vv Ros
Čj sloh Hus M Hus Vl Hus Hv Hus Pč Ros  

 

5. třída Třídní učitelka Mgr. Eva Kaprálová (Kapr), ostatní vyučující: Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu), Mgr. Jana Haltufová (Halt), MgA. Kamil Husar (Hus), Ing. Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml Kapr M Kapr Čj čt Ros Pč Ros Tv Hus Tv Hus
Út Čj ml. Kapr M Kapr Vl Halt Hv Hus Aj Tlu  
St Čj ml Kapr Mg Kapr Aj Tlu Aj Tlu Poč Tlu  
Čt Čj ml Kapr M Kapr Př Halt Př Halt Vv Ros Vv Ros
Čj sloh Kapr M Kapr Čj čt Ros Vl Halt