MŠ Prasek - Zájmové kroužky

Fotbálek se Sváťou Chlíbkovou

Fotbálek se Sváťou Chlíbkovou

Fotbalový kroužek je určen všem dětem, které mají rády pohyb a hry s míčem.

Kroužek fotbalu nabízí dětem pohybové aktivity spojené s míčovou hrou. Děti se učí bezpečně chodit, běhat i skákat v běžném pohybu, vyrovnávat svalové dysbalance, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí a to i v terénu. Orientovat se v prostoru. Pohybují se dynamicky, zrychlují a zpomalují, pohybují se aktivně delší dobu v řízené i spontánní činnosti.

Rozvíjejí se také jejich manipulační schopnosti s náčiním, učí se koulet, házet a chytat míč, kopat. Procvičuje se koordinace ruka x oko.

U dětí se rozvíjejí kooperativní dovednosti. Protože se jedná o kolektivní hru, učí se projevovat zájem o spolupráci, přizpůsobovat se společenství, respektovat a dodržovat pravidla hry, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

Učí se přiměřeně reagovat na dané situace, zvládat kladné i negativní emoce, přijímat kladné hodnocení i drobný neúspěch.

V jarních a podzimních měsících budou děti využívat pobyt venku — podle počasí buď travnatý povrch na zahradě. V zimním období bude kroužek v MŠ v tělocvičně :) Výstupem této aktivity bude účast dětí na fotbalovém turnaji MŠ např. v Nepolisech

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz - stránka se připravuje

 

 

Angličitna hrou s Bc. M. Doležalovou a Bc. Natálií Hromádkovou

Angličitna hrou s Bc. M. Doležalovou a Bc. Natálií Hromádkovou

Angličtina patří mezi oblíbený kroužek v naší  mateřské škole, děti  seznamujeme s cizím jazykem hravou formou, takže nemají pocit, že se učí, ale i střídáním pohybových her a her, vyžadujících soustředění, takže se děti při výuce nenudí. Mezi nejoblíbenější anglické hry a aktivity patří například písničky a básničky spojené s pohybovými aktivitami.

Cvičíme jógu  s Ivou Šoufkovou Dis

Cvičíme jógu s Ivou Šoufkovou Dis

Chtěli bychom, aby se děti naučily lépe vnímat své tělo. Jóga děti zklidní a naučí je pracovat se svým tělem – mít ho rád! Lekce pro malé jogíny jsou koncipovány jako hra.


 


 

Jak bude jóga probíhat?

  • Aby bylo pro děti cvičení zábavné  a probudili jsme jejich fantazii bude je vždy provázet zajímavý pohádkový příběh
  • Děti si během příběhu zacvičí, rozklíčují “poselství” pohádky a na závěr můžou dané téma výtvarně zpracovat
  • Vytvoříme si společný uklidňující rituál, naučíme se odpočívat, relaxovat a vnímat své tělo
  • Budeme se učit správnému postoji a dýchání
  • Naučíme děti, jak se v životě zastavit a uvědomit si sebe sama
  • Cvičení jógy dodá dětem dobrou náladu a získat energii.

Zpíváme si  Renatou Málkovou Maršíkovou

Zpíváme si Renatou Málkovou Maršíkovou

Sboreček bude pracovat v MŠ od  pod vedením p. uč. Renaty Málkové Maršíkové.

Je určen dětem, které samy projeví zájem o zpívání . Výstupem bude nejen vzbudit radost ze zpívání. Zejména však chceme podchytit všechny oblasti zpěvu a hudby, které by mohly děti bavit a vzbudit jejich často celoživotní zájem.

V kroužcích zpěvu budeme děti učit především hudebnímu sluchu, správné výslovnosti a smyslu pro rytmus a intonaci. Děti se naučí zazpívat lidové i populární písničky za doprovodu klavíru, či jiných hudebních nástroj. Je určen dětem od 5 let

Zpívání je krásný koníček, děti se určitě rády pochlubí jak umí krásně zpívat a jaké písničky už mají natrénovány. A pokud má vaše dítě ke zpívání dokonce vlohy, budeme je společnými silami hudebně rozvíjet a podporovat. A kdo ví, třeba z něj jednou bude slavný zpěvák nebo zpěvačka. Sboreček bude prezentovat naši školičku také na veřejnost

Logohrátky - R. Hromádkovou a R. Málkovou a Maršíkovou

Logohrátky - R. Hromádkovou a R. Málkovou a Maršíkovou

Logohrátky probíhají  v dopoledních hodinách pro všechny děti, a po obědě v rámci nespacích aktivit pro děti, které potřebují častější procvičování.

Jedná se o kroužek, který je zaměřen na správné dýchání a fonace, na motoriku a obratnost mluvidel, na rytmizaci, na rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby, na procvičování jemné motoriky, na podporu správné výslovnosti a rozvoji hlásek dle věku dítěte aj.  

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Do přírody s pohádkou “ spočívá mimo jiné v zařazení systematické logopedické prevence, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA!!!

Zajímavé odkazy pro rodiče no

 https://www.detskestranky.cz/rubrika/pro-rodice/logopedie/

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/

(Vede vedoucí učitelka Renata Hromádková absolventka vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT),

Pravidelná logopedická cvičení zajišťuje pravidelně externí pracovník paní Mgr. Stanislava Vojtěchová

Poradenskou činnost a depistáže poskytuje SPC po děti s vadami řeči  z HK.

 

 

 

Plavecká výuka 2023-2024

Plavecká výuka 2023-2024

Termíny plavecké výuky pro nadcházející školní rok 2023-2024 ( dotazník bude vyvěšen na nástěnce v šatně)

Termín (den+čas): PO: 10:35-11:20

26.2./4.3./11.3./18.3./25.3./8.4./15.4./22.4./29.4./6.5.2024

Na plavání budou děti potřebovat:

Podepsanou igelitovou tašku se jménem školy, adresou bydliště, tu vložíte do batůžku na záda.

Pokud máte, je vhodná podepsaná koupací čepice :)

Plavky ( podepsané)

Ručník, hřeben (podepsaný)

Po koupání mají děti často velkou žízeň, můžete jim dát pitíčko ne závit, ne pitíčko s brčkem

Dejte dětem pod kalhoty legíny nebo tepláčky místo punčocháčů(punčocháče se po vykoupání dětem špatně natahují).

Odjezd do Hořic po svačině, návrat na oběd.

Kurz se bude hradit až po skončení plavání :)

Děti, které nepojedou, budou mít náhradní činnost ve třídě Koťátek.   Kurz je určen dětem, které  budou v  době zahájení výuky dovrší alespoň 4 let                            

Tak jen v krátkosti, co nás v bazénku čeká 

Základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ ( dětem základní hygienické návyky, seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vod, učit je nebát se vody, naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody, postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku)

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci yes

 

                                                                                                                                                                                                                     R. Hromádková