Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku ve čtyřech třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého a pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

V únoru 2017 Obec Prasek podala žádost k získání dotace z Výzvy 47 Infrastruktura základních škol, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Částka měla být na přestavbu budovy základní školy. Měla vzniknout nástavba se dvěma kmenovými a dvěma odbornými učebnami, dole velká místnost pro společná setkávání (tělocvična) a mělo dojít k rekonstrukci rozvodů, podlah – a všeho, co již nahlodal zub času. Velice netrpělivě jsme očekávali výsledek. Rozhodnutí přišlo o půl roku později, než mělo – ale důležité je, že nám žádost byla schválena!!! Tedy jsme nyní šťastnými příjemci dotace. Rozpočet na celou přestavbu činí 16.900.000,- Kč (bez DPH) – z toho 90% nákladů hradí poskytovatel dotace, 10% jde z rozpočtu obce. V důsledku toho budeme od 3. 9. 2018 do 30. 6. 2019 působit na adrese Masarykovo náměstí 2, 504 01 Nový Bydžov - tento azyl nám poskytla Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov.
V září 2019 se vrátíme do nádherné prasecké školy, která bude důstojným stánkem prvostupňového vzdělávání 21. století.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Přehled akcí: leden - červen 2019

23. 1. (středa) - od 10.00 do 12.00 bruslení, celá škola (budeme si pronajímat ledovou plochu)

24. 1. (čtvrtek) - pedagogická rada

29.1. (úterý) - od 10.00 do 12.00 bruslení, celá škola

9. 2. (sobota) - škola pořádá pro rodiče s dětmi a veřejnost zájezd do Pasek nad Jizerou za celodenní "lyžovačkou"...odjezd v 6.30...podrobnosti o odjezdech z jednotlivých zastávek budou včas zveřejněny, autobus bude pro účastníky zájezdu winkzdarma...

16. 2. (sobota) - od 20.00 v Hospůdce u hřiště školní ples na téma: "Slavné filmové postavy české a světové kinematografie", hraje DJ Jiří Čeřovský, akce je určena rodičům našich dětí a žáků a široké veřejnosti...kostýmy jsou vítány, ovšem nejsou podmínkou účasti...

20. 2. (středa), od 10.00 do 12.00 bruslení, celá škola

25. 2. - 3. 3. - jarní prázdniny, do školy jdeme v pondělí 4. 3.

9. - 16. 3. (od soboty do soboty) - lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou, zájemci

10., 11., 4. (středa, čtvrtek) - vždy od 15.00 do 18.00 proběhnou zápisy dětí do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020, tentokrát budeme děti zapisovat ve velké třídě MŠ laughwink...

18., 19. 4. (čtvrtek, pátek) - velikonoční prázdniny, do školy jdeme v úterý 23. 4.

25. 4. (čtvrtek) - od 17.00 na zahradě MŠ Sázení lípy, žáci pátého ročníku si na památku vysadí v obci svůj strom...

30. 4. (úterý) - od rána crying bude probíhat na hřišti ve Zdechovicích čarodějnický program, který bude od žáků vyžadovat velikou odvahu, na podrobnosti je uvaleno embargo...tentokrát se všichni sejdeme ve družince v Prasku surprise...

15. 5. (středa) - školní výlet - Albrechtice, výrobna hraček DETOA, Ještěd

4. 6. (úterý) - exkurze Praha, pouze žáci 4. a 5. ročníku (tak by mne zajímalo, co mají "zalubem"...už tam v tomto školním roce jednou byli a nyní chtějí jet znovu...frowncool...asi si na ně posvítím enlightened...)

18. 6. (úterý) - od 15.00 do 18.00 generální zkouška v Jiráskově divadle - starší herci z divadelního souboru

20. 6. (čtvrtek) - od 14.00 do 17.00 generální zkouška v Jiráskově divadle - mladší herci z divadelního souboru

21. - 22. 6. (pátek, sobota) - od 18.00 (pátek) do 9.00 (sobota) Spaní ve škole se stezkou odvahy - tentokrát v Novém Bydžově...bude to opravdové peklo angrydevil...

25. 6. (úterý) - od 17.00 Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle, vystoupí divadelní soubor, který letos zkouší šest her (angel- to jsem já), kytaristé a flétnisté...a kdo ví, kdo ještě...

27. 6. (čtvrtek) - tradiční cyklistický výjezd pro rodiče s dětmi a přátele školy na závěr školního roku - cíl Zdechovice hřiště (ale oklikou cheeky), pro všechny účastníky bude připraven kulturní program na vysoké společenské úrovni wink...tak snad to přežijeme...jo a sejdeme se u družinky v Prasku v 17.00 (kdo chce, může do Zdechovic dorazit později...klidně i automobilem /nedoporučuje se/ či na kánoi...

No a pokud to všichni všechno zdárně přežijeme, dočkají se žáčci v pátek 28. 6. svého vysvědčení...

Přehled bude postupně aktualizován. Pokud by z organizačních důvodů došlo ke změně termínu nějaké akce, včas Vám tuto změnu oznámíme.

19. 1. 2019, Eva Kaprálová

 

 

10.01.2019

Poděkování

Chtěla bych poděkovat Základní škole V. Kl. Klicpery za milé pozvání na jejich tradiční dopolední zpívání koled. Prožili jsme na "Klicperce" příjemné dopoledne a dnešní poslední školní den roku 2018 jsme si díky "Klicperákům" náramně užili.

Děkujeme!

 

21. 12. 2018, Eva Kaprálová

21.12.2018

Vánoční přání

Vážení rodiče, občané, přátelé školy,

přeji Vám kouzelné vánoční svátky. Prožijte rok 2019 ve zdraví, v lásce a ve štěstí.
Děkuji Vám za Vaši milou přízeň.
 

21. 12. 2018, Eva Kaprálová

 

Výsledek obrázku pro vánoční fotografie

21.12.2018

Vánoční koncert v kostele

Vážení rodiče, občané, přátelé školy,

dovoluji si Vás pozvat na náš v pořadí již desátý koncert v kostele. Uskuteční se ve čtvrtek 13. prosince 2018 v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Prasku. Od 17 do 18 hodin proběhnou před kostelem prodejní trhy našich žáků, které budou zpestřeny tradičním staročeským pohoštěním a punčem z naší školní kuchyně. V 18 hodin začne samotný koncert. Uslyšíte děti z naší mateřské školy, žáky základní školy, jejich učitele a vyvrcholením koncertu bude vystoupení  vzácného hosta - příbramské hudební skupiny GINEVRA.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
Přijďte s námi přivítat příchod nejkrásnějších svátků v roce.Těšíme se na Vás!

6. 12. 2018, Eva Kaprálová

06.12.2018

Judo + aquacentrum po dobu plavání

Vážení rodiče,

po dobu plaveckého kurzu (úterky od 11. 12. 2018 do 19. 3. 2019) bude judo přesunuto na čtvrtek od 12.30 do 13. 15 (žáci budou odcházet ze školy s panem trenérem Hnátem ve 12. 15 a přicházet budou ve 13.30).
Zároveň ti žáci, kteří se budou účastnit lyžařského kurzu (v termínu od 9. do 16. 3. 2019), nebudou platit aquacentrum, neboť jeho návštěva se kryje s účastí na kurzu.

27. 11. 2018, Eva Kaprálová

27.11.2018

Plavecký kurz

Vážení rodiče,

od 11. 12. 2018 začínáme jezdit na plavání. Jezdí se v úterý a hodina probíhá vždy od 12.00 do 13.00 hodin (tedy odjezd z NB v 11.00 a příjezd do družinky v Prasku cca v 14 hodin). Děti budou dostávat v den plavání místo oběda balíček (lze ho odhlásit). Budeme jezdit v tyto úterky: 11. 12. 2018, 18. 12., 8. 1. 2019, 15. 1., 22. 1., 5. 2., 12. 2.,
19. 2., 5. 3., 12. 3. AQC a poslední hodina 19. 3. (závody).
Kurz platí pouze žáci 1. a 5. ročníku - 700,- (10 lekcí po 70,-) + aquacentrum 115,-Kč. Žáci 2., 3. a 4. ročníku platí pouze aquacentrum 115,-Kč. Dopravu žáků hradíme z dotace.
Platit můžete v hotovosti či na účet školy: 000 000 - 10 85 83 93 19/0800, do zprávy pro příjemce uveďte "plavání".

22. 11. 2018, Eva Kaprálová

21.11.2018

Aktuality mateřské školy


Pochod K+M+B

Se svátkem Tří králů je spojován 6. leden, patří k němu slavnostní pochod, písmena K+M+B  ( Kašpara, Melichara a Baltazara).

Celý týden v mateřské škole jsme proto naplánovali tak,  aby děti nejen tento příběh vyslechly, ale i prožily.

Přijali jsme pozvání paní Cejnarové, která nám ukázala krásný betlém  a 10. ledna se děti vydaly průvodem po vsi. Za zpěvu koled  pozdravily každého, koho potkaly.

I když jsme to vůbec nečekali, odnesli jsme si všichni zpátky do mateřské školy spooustu sladkostí a finanční příspěvky, které využijeme na drobnosti pro děti.   Děkujeme smiley

Avšak největší radost máme ze zážitků, které si děti z tohoto týdne odnesly...... ( viz. fotogalerie)                                  R. Hromádková

 

 

 

 

 

 

15.01.2019

Akce do konce školního roku

Akce školy do konce roku 


Pozor změna :  

z organizačních důvodů MŠ, bude nadílka přesunuta z 18.12 na 19.12 , děkujeme za pochopení smiley

Pro děti bude v dopoledních hodinách  připraven program s vánočními zvyky, společně si připravíme svátečné tabuli a nebude chybět ani nadílka pod stromeček.

Vážení rodiče,

přejeme vám krásné, radostné a poklidné svátky prožité s těmi, které máte rádi. Do nastávajícího roku 2019  vám také přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI V LETOŠNÍM ROCE A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI V LEDNU 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Provoz mateřské školy bude opět zahájen ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 

                                                                                                                                                                    17.  12. 2018   R. Hromádková

17.12.2018

Plavání 2018

Vážení rodiče,

uběhlo již prvních 14 dní od začátku školního roku a my máme za sebou první lekci plavání. Musím pochválit naše malé šikulky, protože vše proběhlo hladce a bez slziček.

V letošním roce nejezdíme v pátek, ale ve středu, a to od 10:35-11:20 a to v termínech:

12.9. / 19.9. /26.9. /3.10. /10.10. /17.10. /24.10. /31.10. /7.11. /14.11 .2018

Na plavání budou děti potřebovat:

Podepsanou igelitovou tašku se jménem školy, kterou vložíte do batůžku na záda. Je vhodná koupací čepice, zvláště pro holčičky s dlouhými vlásky ( rozhodně ale není  povinná)

Plavky, ručník a hřeben prosíme také raději podepsat.

Pokud mají děti po koupání žízeň, mohou si vzít pitíčko, ale raději na závit, aby dětem nevyteklo do batůžku. Se sladkostmi bych byla raději opatrná, dětem bývá v autobuse špatně, a navíc jedeme rovnou na oběd do mateřské školylaugh.

Do Hořic odjíždíme hned po svačině v 9.45, vracíme se na oběd kolem 12.15

O výši kurzovného vás budeme během září informovat, cena bývá přibližně 450 Kč, hradí se až po ukončení kurzu, doprava je hrazena z rozpočtu školy.

V případě, že děti ze zdravotních důvodů některý den nepojedou, bude jim nabídnuta náhradní činnost ve třídě „Koťátek“.

                                                                                                                                                                                       R. Hromádková

                                     

 

 

 

13.09.2018

Zpravodaj ZŠ a MŠ Prasek č. 10

Vážení rodiče, občané,

v odkazu "Soubory ke stažení" naleznete desáté číslo Zpravodaje Základní školy a mateřské školy Prasek.
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.

21. 8. 2018, Eva Kaprálová

21.08.2018