Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku ve čtyřech třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého a pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

V únoru 2017 Obec Prasek podala žádost k získání dotace z Výzvy 47 Infrastruktura základních škol, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Částka měla být na přestavbu budovy základní školy. Měla vzniknout nástavba se dvěma kmenovými a dvěma odbornými učebnami, dole velká místnost pro společná setkávání (tělocvična) a mělo dojít k rekonstrukci rozvodů, podlah – a všeho, co již nahlodal zub času. Velice netrpělivě jsme očekávali výsledek. Rozhodnutí přišlo o půl roku později, než mělo – ale důležité je, že nám žádost byla schválena!!! Tedy jsme nyní šťastnými příjemci dotace. Rozpočet na celou přestavbu činí 16.900.000,- Kč (bez DPH) – z toho 90% nákladů hradí poskytovatel dotace, 10% jde z rozpočtu obce. V důsledku toho budeme od 3. 9. 2018 do 30. 6. 2019 působit na adrese Masarykovo náměstí 2, 504 01 Nový Bydžov - tento azyl nám poskytla Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov.
V září 2019 se vrátíme do nádherné prasecké školy, která bude důstojným stánkem prvostupňového vzdělávání 21. století.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám za všechny zaměstnance školy popřála krásné léto a příjemně prožitou dovolenou. V "Souborech ke stažení" naleznete seznam věcí, které bude Váš prvňáček potřebovat (ne že bych Vám chtěla Vaši dovolenou pokazit frownangelcheeky). Dne 2. 9. 2019 se v 8.00 těšíme na Vás i Vaše dítka při slavnostním otevření nové školy na adrese Prasek 157.
Opatrujte se, užívejte si a v září na shledanou.

 

9. 7. 2019, Eva Kaprálová

09.07.2019

Divadelní večer

Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy,

srdečně Vás všechny zvu na náš již tradiční Divadelní večer, který se koná v úterý 25. 6. od 17.00 v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Uvidíte šest představení, která nacvičil náš divadelní soubor a zároveň se Vám představí žáci, kteří navštěvují kroužek hry na kytaru a  flétnu. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vás. Do Souborů ke stažení přikládám pozvánku na tuto akci.

Eva Kaprálová

24.06.2019

Krajské přebory v lehké atletice a naši borci

Naši sportovci opět nezklamali! Z okresního kola postoupili v lehké atletice do krajského - a zde jsou jejich výsledky:

Tadeáš Pražák - 3. místo ve skoku dalekém

Viktorie Zákravská - 1. místo v běhu na 300 metrů

Vojtěch Veselý - 1. místo v běhu na 300 metrů, 2. místo v běhu na 50 metrů

Stela Bencsiková - 2. místo v běhu na 50 metrů

Eva Veselá - 1. místo v běhu na 50 metrů, 3. místo v běhu na 300 metrů!

Moc Vám všem gratulujeme a jsme na Vás pyšní!!!

V Prasku, 13. 6. 2019, Eva Kaprálová

13.06.2019

Letní dětský tábor Fujavec

Vážení rodiče, občané,

naše škola pořádá v termínu od 14. 7. do 27. 7. tradiční dětský letní tábor pro děti od 6 do 15 let.
Ještě disponujeme několika málo místy. Pokud byste dodatečně chtěli přihlásit své dítko, je to možné. V případě zájmu kontaktujte vedoucí tábora paní Mgr. Kateřinu Horákovou na telefonním čísle: 728 122 449.
V příloze přikládám veškeré podrobnosti a dokumenty.
 

3. 6. 2019, Eva Kaprálová

03.06.2019

Přehled akcí: červen 2019

4. 6. (úterý) - exkurze Praha, pouze žáci 4. a 5. ročníku (tak by mne zajímalo, co mají "zalubem"...už tam v tomto školním roce jednou byli a nyní chtějí jet znovu...frowncool...asi si na ně posvítím enlightened...)

7. 6. (pátek) - soutěž v anglickém jazyce v ZŠ v Nechanicích, vybraní žáci 5. ročníku

18. 6. (úterý) - od 15.00 do 18.00 generální zkouška v Jiráskově divadle - starší herci z divadelního souboru

20. 6. (čtvrtek) - od 14.00 do 17.00 generální zkouška v Jiráskově divadle - mladší herci z divadelního souboru

21. 6. (pátek) - 9.00  focení

21. - 22. 6. (pátek, sobota) - od 18.00 (pátek) do 9.00 (sobota) Spaní ve škole se stezkou odvahy - tentokrát v Novém Bydžově...bude to opravdové peklo angrydevil...

25. 6. (úterý) - od 17.00 Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle, vystoupí divadelní soubor, který letos zkouší šest her (angel- to jsem já), kytaristé a flétnisté...a kdo ví, kdo ještě...

27. 6. (čtvrtek) - tradiční cyklistický výjezd pro rodiče s dětmi a přátele školy na závěr školního roku - cíl Zdechovice hřiště (ale oklikou cheeky), pro všechny účastníky bude připraven kulturní program na vysoké společenské úrovni wink...tak snad to přežijeme...jo a sejdeme se u družinky v Prasku v 17.00 (kdo chce, může do Zdechovic dorazit později...klidně i automobilem /nedoporučuje se/ či na kánoi...

No a pokud to všichni všechno zdárně přežijeme, dočkají se žáčci v pátek 28. 6. svého vysvědčení...

29. 7. - 2. 8. a 5. 8. - 9. 8. 2019 - příměstský tábor v Prasku - v družince u knihovny

Přehled bude postupně aktualizován. Pokud by z organizačních důvodů došlo ke změně termínu nějaké akce, včas Vám tuto změnu oznámíme.

6. 6. 2019, Eva Kaprálová

 

 

18.05.2019

Gratulace našim atletům!!!

Dnes se naši žáci zúčastnili lehkoatletických přeborů málotřídních škol v Chlumci nad Cidlinou. Jejich sportovní úspěchy byly neuvěřitelné:

Viktorie Zákravská: 1. místo v běhu na 300 m
Eva Veselá: 2. místo v běhu na 50 m, 3. místo ve skoku dalekém, 3. místo v běhu na 300 m
Stela Bencsiková: 1. místo v běhu na 50 m, 2. místo v běhu na 300 m
Dominik Pražák: 2. místo v hodu kriketovým míčkem, 4. (ještě postupové) místo v běhu na 300 m, 4. místo v běhu na 50 m
Tadeáš Pražák: 1. místo ve skoku dalekém
Vojtěch Veselý: 1. místo v běhu na 300 m, 2. místo v běhu na 50 m, 3. místo ve skoku dalekém

A protože jsme získali nejvíce medailí ze všech zúčastněných škol, odvezli jsme si do školy putovní pohár!!!

Ještě jednou bych chtěla našim borcům poděkovat za skvělou reprezentaci školy a zároveň děkuji paní učitelce Janě Haltufové, že vybrala a vytrénovala skvělé závodníky a zároveň se postarala o hladký průběh tohoto velkého dne.

16. 5. 2019, Eva Kaprálová

16.05.2019

Aktuality mateřské školy


Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám za všechny zaměstnance školy popřála krásné léto a příjemně prožitou dovolenou. V "Souborech ke stažení" naleznete seznam věcí, které bude Váš prvňáček potřebovat (ne že bych Vám chtěla Vaši dovolenou pokazit frownangelcheeky). Dne 2. 9. 2019 se v 8.00 těšíme na Vás i Vaše dítka při slavnostním otevření nové školy na adrese Prasek 157.
Opatrujte se, užívejte si a v září na shledanou.

 

9. 7. 2019, Eva Kaprálová

09.07.2019

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

školní rok strašně rychle utekl, a je tu léto a prázdninový čas, na který se všichni celý rok těšíme.

Děkujeme Vám za milou a vstřícnou spolupráci. heart

Užijte si krásné léto, přejeme vám hodně prosluněných dnů a celou řadu krásných zážitků s vašimi dětmi.

Předškoláčkům přejeme úspěšný start do 1.třídy, prima paní učitelky a třeba i nějaké nové kamarády.

Renata Hromádková

Od pondělí 1.7. bude provoz z organizačních důvodů MŠ spojen do jedné třídy. Všechny děti budou tak používat vchod ze třídy Koťátek.

Děti ze třídy Sluníček, které pokračují v prázdninovém provozu, budou mít sáčky přestěhovány do šatny Koťátek.

Děkujeme za pochopení

 

27.06.2019

Vracení čipů

Vážení rodiče předškoláků,

pokud končí Vaše dítko docházku do mateřské školy již v červnu, koncem týdne ve čtvrtek 27. 6 a v pátek 28.6. odpoledne budeme vracet vratnou zálohu za nepoškozené čipy. Ostatní čipy se budou vracet, jak budete potupně končit. Po domluvě je možné samozřejmě čip vrátit kdykoliv do konce srpna.

Zároveň prosíme rodiče, aby odnášeli dětem holinky a vyklízeli průběžně sáčky v šatně, ve třídě nezapomeňte hrníček, desky s výkresy, plyšáčka... R. Hromádková

 

25.06.2019

Fotografie k objednání

Vážení rodiče,

do fotogalerie jsem Vám načetla momentky od paní Soni Chlumecké, jsou opravdu krásné, Vaše děti jsou na nich opravdu úžasné smiley.  Objednat si je můžete na tel : 736 763 138 popř. domluvit na emailu : cis-sona@volny.cz

Fotoateliér paní Chlumecké je v Prasku č.p. 138,  na křižovatce při výjezdu do Nového Bydžova ( u velkého zrcadla smiley)

R. Hromádková

 

 

 

19.06.2019

Turnaj o fotbalový míč

Včera, 11. 6. 2019, se naši fotbalisté zúčastnili turnaje v Nepolisech.

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Štayrovi, který byl nejen naším poradcem ve výběru sportovců. ale i tak trochu trenérem našeho mužstva. Dokonce nás do Nepolis doprovázel,  a po celou dobu turnaje dětem fandil. Navíc tento den byl jeden z nejteplejších dní, kdy teplota vystoupala na 32 stupňú C.

My ale obstáli v konkurenci ostatních mateřských škol a  vybojovali 3 . místo!!!

Máme velkou radost a moooc gratulujeme a panu Štayrovi ještě jednou děkujeme....

12.06.2019

Akce do konce školního roku

Červen

  • Středa 19. 6. společné fotografování tříd
  • Pátek 21.6. Zahradní slavnost, loučení s předškoláky od 17.00 ( na zahradní slavnosti bude opět fotografovat paní Soňa Chlumecká). Zveme všechny děti ze Sluníček i Koťátek  na zábavný program, přijede i  točená zmrzlina, zkrátka si to všichni užijeme....yes
  • Tento přehled bude průběžně aktualizován, proto jej prosím průběžně kontrolujte.  Pokud počasí dovolí, pojedeme ještě do Kobylic...smiley R. Hromádková

Uzavření MŠ  - srpen, červenec

Se souhlasem vedení Základní školy a mateřské školy v Prasku, bude v době letních prázdnin provoz mateřské školy přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a z důvodů sanitárních prací na škole od pondělí 15. 7. 2019 do pátku 16. 8. 2019 Provoz bude obnoven opět v pondělí 19 . 8. 2019

no

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V OBCI PRASEK 2019

Děti, které dovrší  nejpozději  koncem července 5 let, mají možnost zúčastnit se „ Příměstského tábora v obci  Prasek v  družince ZŠ, a to v termínech  29. 7. - 2. 8. a 5. 8. - 9. 8. 2019

Zájemci se mohou nahlásit  co nejdříve, nejpozději však do konce dubna wink  Na nástěnce v šatně Sluníček vyplňte dotazník, přihláška  na příměstský tábor Vám bude zaslána na email. 

Žádost si vytisknete a po vyplnění dle pokynů  odevzáte vedení Základní školy a mateřské školy, popř. v mateřské škole. Po vytištění si prosím zkontrolujte, zda máte všechny požadované stránky wink

Tábor není určen dětem, jejichž matka ( otec), jsou v době tábora na MD

 

 

 

 

10.06.2019