MŠ Prasek - Aktuality

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2021

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 24.1.2022  budeme postupně vydávat „Potvrzení pro účely slevy na dani za platby školného za předškolní vzdělávání  v roce 2021"..

Pokud budete o tuto slevu žádat, nahlaste se prosím ve třídě u paní učitelky.

                                                                                                                                                                Renata Hromádková 20.1.2022

                                                                                              

 

20.01.2022
Lyžařský výcvik 2 den

Lyžařský výcvik 2 den

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás v krátkosti informovala o tom, jak lyžařský výcvik probíhá smiley

V pondělí v 6.30 vyrazil náš autobus vstříc novým zážitkům. Cesta uběhla velmi rychle, a nežli jsme se nadáli, stál u autobusu rozesmátý instruktor lyžování Zdenda a pravil: „Tak vás všechny vítám, už na vás čekáme smiley“ Rázem z dětí opadla nervozita a strach, co nás tam asi čeká?

Posilněni dobrůtkami z domova, vyrazili jsme vyzkoušet lyžařské vybavení. Helma na hlavě udělá lyžaře rázem z každého  smiley

První dva dny instruktoři po roztřídění dětí do skupin rozvíjeli základní pohybové dovednosti pohybu v lyžácích, obouvání lyží, vstávání při pádu, chůzi do svahu, zkrátka vše, co děti musejí ovládat, nežli nastoupí na pojízdný pruh.

Dalším krokem byla jízda v pluhu a zabrzdění v pluhu. Dětem instruktoři pomáhají s držením špiček lyží a přitom před nimi couvají. Děti dají ruce na kolena a tím docílí lepší stability. Některé děti již jezdí z kopečku i samy dle jejich lyžařské zdatnosti. Pro začátek vše trénujeme z mírného kopečku s dojezdem na rovince. Dobrý pluh je zá klad pro další kroky.

Milý personál připravuje dětem ke každé svačince teplý čaj.

Dle personálu Ski Centra máme asi nejlepší počasí, jaké nás mohlo potkat. Napadl sníh, lehce křupe po nohama a jsme na sjezdovce sami smiley, co víc si přát.

Děti byly perfektní, všechny zahájily lyžařský kurz s úsměvem a při odchodu ze sjezdovky se moc těší na další den. Uvidíme, jak nám bude počasí dál přát, ale myslím si, že děti to vůbec nevnímají a soustředí se jen na lyžování. Mají velkou pochvalu!!!

Ve fotogalerii a videogalerii jsem umísila nějaké fotečky.

Fotografie budou postupně přibývat smiley  R. Hromádková 11. 1. 2022

11.01.2022
Pokyny k lyžařskému výcviku

Pokyny k lyžařskému výcviku

Odjíždíme v 6.30 od budovy mateřské školy. Sraz u autobusu je proto nejpozději v 6.15 smiley  Nabíráme cestou ještě další mateřskou školu, proto nemůžeme na nikoho čekat. Pokud se stane, že zaspíte smiley, což se může stát, buď Vaše dítko přivezete za námi ( SKI Máchovka Nová Paka), nebo zůstane v MŠ  ve třídě Koťátek.

Všechny děti budou mít na cestu malý baťůžek, v něm pití, nějakou sladkost, popř. sušenku. Děti, které si vezou svoje lyže, je budou mít svázané (nedávejte je prosím do futrálu). V cestovní tašce označené bílou stužkou budou mít helmu, boty, brýle ( vše prosím podepište)

Lyžařské vybavení nebudeme vozit s sebou, budeme si je nechávat v lyžařské škole do dalšího dne.

Z MŠ povezeme pro děti dvě svačiny, oběd dostanou děti po návratu v mateřské škole.

Ve školce poběží standardní režim.

Sníh napadl, tak to vypadá, že si tento týden náramně užijeme smileysmileysmiley

S přáním hezkého víkendu   

R. Hromádková

 

09.01.2022
Přání

Přání

Vážení rodiče,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v nadcházejícím roce 2022 připojujeme srdečné poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci. 

Ať jsou Vaše Vánoce časem nejen splněných přání, ale také plné neopakovatelných okamžiků s Vašimi dětmi.

                                                                                                                                                       R. Hromádková s kolektivem školy 19.12.2021

19.12.2021
Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Prasku podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 2, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona 101/2017 Sb.:

s t a n o v u j e :

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se od 3. 1. 2022 zvyšuje na 300,- Kč za kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Povinné předškolní vzdělávání

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Školné za kalendářní měsíc se hradí spolu se stravným. Prosíme rodiče, aby zkontrolovali a případně upravili trvalý příkaz, pokud jej mají nastaven.

 

                                                                                                                                                          R. Hromádková 15.12.2021


 

18.12.2021
Co nás čeká v nejbližší době

Co nás čeká v nejbližší době

V úterý 23.11 od 9.00.  „ Vánoční focení " s paní Soňou Chlumeckou. Přihlašovat děti můžete na nástěnce v šatně

Ve středu 1. 12. v 9.30 odjíždíme na první lekci plavání yes Podrobnosti naleznete ve složce zájmové kroužky - plavání

Ve čtvrtek 2.12. „ Čertovský den " Děti si mohou vzít v tento den čertovské růžky a červeno černé oblečení. Možná přijde i  Mikuláš s nadílkou. ( Čertíka letos zvát do malé třídy nebudeme, jelikož máme letos hodně malé dětičky a ty ještě zlobit ani neumí smileydevil) Na děti čeká zábavný program plný překvapení ...

V  pátek  3.12. plavání ( náhradní hodina za středu 12.1.2021)

V e čtvrtek  9.12.  pohádka divadlo„ Kozlík " v  9.00. Poplatek za divadlo bude odečten z kreditu akcí

V pátek 17.12. se koná „ Vánoční nadílka" po stromečkem ( připomeneme si vánoční zvyky, prostřeme sváteční tabuli, užijeme si krásný sváteční den)

Vzhledem k nepříznivé situaci covid-19, se do konce roku nebude konat vánoční besídka v MŠ, na kterou Vás vždy rádi zveme. Zároveň Vás prosíme, aby dítě přicházející a odcházející z MŠ doprovázel vždy jen jeden dospělý . Nastavenými opatřeními chceme předejít případnému šíření nákazy covid-19 v MŠ a chránit tak vaše děti.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Od druhé poloviny října zahájena činnost kroužků. 

V lednu od 10.1. do 14. 1. 2021 , pokud nám bude počasí přát, odjíždíme na lyžařský kurz 

Bližší instrukce budou vyvěšeny v sekci zájmové kroužky„ Lyžařský kurz"

                                                                                                                                      R. Hromádková 

 

18.11.2021
Vánoční výtvarná dílna

Vánoční výtvarná dílna

Vážení rodiče, občané, přátelé školy,

srdečně Vás zveme na tradiční vánoční výtvarnou dílnu. Uskuteční se ve čtvrtek 25. 11. 2021 v Hospůdce na hřišti. Začíná v 17.00. Můžete chodit průběžně, jak Vám to Váš program dovolí, končit budeme až tehdy, když budou mít všichni své dílo hotové. wink
Přírodniny Vám budou zdarma k dispozici. Přízdoby a korpusy budou u nás jako vždy k zakoupení. Pokud jste vlastníky tavné pistole, bude vítána. Paní hostinská bude mít zajištěno k zakoupení občerstvení všeho druhu laughwink...
Těšíme se, že společně prožijeme příjemný večer protkaný vánoční atmosférou.

14. 11. 2021, Eva Kaprálová

14.11.2021 soubor ke stažení
Informace o  provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin

Informace o provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin

Upozorňujeme rodiče,

že v době vánočních prázdnin, od čtvrtka 23. 12. do pátku  31. 12. 2021 včetně, bude přerušen provoz v mateřské škole.

Po vánočních prázdninách se sejdeme opět v pondělí  3. 1. 2022.    R. Hromádková 10. 11. 2021

 

                              

10.11.2021
Dušičkový lampionový průvod

Dušičkový lampionový průvod

Vážení rodiče, občané,

Základní škola a mateřská škola, Prasek Vás srdečně zve na dušičkový lampionový průvod, který se uskuteční v úterý 2. listopadu 2021 smiley. Sejdeme se u obecního úřadu v 18.00 a vydáme se společně (v kostýmech a s lampionky - toto "vybavení" wink není podmínkou) na Peterku. Na Peterce bude námi připraveno ohniště, opékací vidlice, hořčice a kečup - uzeniny a pečivo si vezměte vlastní. Dále zde mohou děti absolvovat opravdu náročnou surprise stezku odvahy, kterou v závěru akce vyhodnotíme. Zajistili jsme též k zakoupení "za nízký peníz" občerstvení slané i sladké z dílny našich kuchařek, teplé i studené nápoje (pro děti i dospělé wink) a dobrůtky pro děti. Akce je určena nejen pro děti a žáky z naší MŠ a ZŠ, ale mohou se jí zúčastnit i ti, kteří naši školu nenavštěvují.
Moc se na Vás těšíme a věříme, že si tento večer společně užijeme. Neváhejte a přijďte...nevíme, jak dlouho nám budou společné akce ještě dovoleny. coolfrown

27. 10. 2021, Eva Kaprálová

27.10.2021 soubor ke stažení
Ředitelské volno

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji dne 3. 11. 2021 ředitelské volno z důvodu plánované odstávky elektrického proudu. Ředitelské volno se týká pouze mateřské školy.

Děkuji za pochopení.

16. 10. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy
 

16.10.2021
Rodičovská schůzka v MŠ ( připomínka)

Rodičovská schůzka v MŠ ( připomínka)

Vážení rodiče,

rodičovská schůzka, se koná jíž toto  úterý 12. 10. od 15.30 v mateřské škole.

Program  :  plavání, lyžařský výcvik, adaptace nových dětí, akce školy, organizační věci.

Těšíme se na Vás smiley                                        R. Hromádková   30.9.2021

 

30.09.2021
Přihlášení do E jídelny

Přihlášení do E jídelny

Postup pro přihlášení do E jídelny

  1. Na našich stránkách najedete myší na složku „ Jídelní lístek"
  2. Vložte uživatelské jméno, které jste získali na dokumentu ze školní jídelny (začíná číslem 849…..)
  3. Následně vložte Heslo : ( na lístečku je 5 místní …)
  4. Postupujte směrem dolů
  5. Nyní si zadáte své vlastní heslo
  6. Vpravo dole-vyplníte kroužek, pokud chcete stravu odhlásit smiley
  7. Pokračujte v objednávce
  8. Potvrďte + proveďte+ odešlete  ( A je to yes )
  9. Vpravo nahoře je pro kontrolu kolonka správce účtu, kde si můžete zkontrolovat výši vloženého kreditu.  Přihlášení stravy je automatické - strávník má přihlášenou stravu na celý měsíc Pokud si stravu odhlásíte, musíte ji znovu přihlásit.  Bližší informace u vedoucí školní jídelny.                                                                                               R. Hromádková 2. 9. 2021

 

 

 

                                                  

 

02.09.2021