MŠ Prasek - Aktuality

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Mateřská škola bude v době vánočních svátků uzavřena od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024.

V MŠ se sejdeme opět ve středu 3. ledna 2024.                                               R. Hromádková  29.11.2023

 

29.11.2023
Slavnostní rozsvěcení stromečku

Slavnostní rozsvěcení stromečku

27.11.2023
Vánoční dílna - 30. 11., Hospůdka na hřišti

Vánoční dílna - 30. 11., Hospůdka na hřišti

Vážení rodiče, občané, přátelé školy, dítka naše,

srdečně Vás zveme na naši tradiční vánoční dílnu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 17 hodin v Hospůdce na hřišti. Přírodniny budou zajištěny a poskytnuty účastníkům zdarma. Korpusy, přízdoby, svíčky, mašle... si můžete zakoupit na místě, zajistili jsme všeho dostatečné množství. Pokud jste majiteli tavné pistole, prosíme, vezměte ji s sebou, pistolí není nikdy dost wink.
Přijďte si s námi vytvořit vánoční dekorace všeho druhu.
Moc se na Vás těšíme laugh!

25. 11. 2023, Eva Kaprálová

25.11.2023 soubor ke stažení
Stávka - 27. 11. 2023

Stávka - 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

zaměstnanci naší školy se připojují ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V pondělí dne 27. 11. 2023 bude proto naše škola (základní i mateřská) zcela uzavřena.

Uvědomuji si, že Vám komplikujeme situaci a velice se Vám za to omlouvám, nicméně všichni cítíme, že nyní je nutné se spojit a přistoupit k tak razantnímu kroku, kterým stávka bezesporu je.
Důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak často záměrně prezentují některá média. Pro nás jsou klíčové tři body:

1/ Má se snížit počet financovaných hodin (tzv. PHmax) - to pro Vás a Vaše děti znamená omezení dělení tříd na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci málotřídek.
2/ Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ohrozí společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň znekvalitní výuku ostatních žáků.
3/ Dalším důvodem naší účasti ve stávce je fakt, že musíme přihlížet tomu, jak naše vláda neuvěřitelně mrhá prostředky státního rozpočtu a tyto své deficity se snaží "vyrovnat" tím, že je vezme těm nejchudším pracovníkům ve školství - školníkům, uklízečkám, kuchařkám, asistentům, vychovatelům...bez nichž by se žádné školské zařízení nemohlo obejít.

Důvodů ke stávce by se ale jistě našlo mnohem více. Věřte, že si děti nebereme jako rukojmí (jak se nám snaží přisoudit některá média), ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat své vlastní předvolební sliby -  že školství pro ni bude prioritou.
Chtěla bych Vás proto požádat o pochopení a podporu našich požadavků.
Velice Vám za to děkuji.

22. 11., Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

22.11.2023
Akce školy do konce roku

Akce školy do konce roku

Ve čtvrtek 30. 11. od 15.30 zveme všechny děti s rodiči na „ Slavnostní rozsvěcení stromečku na zahradu.  Děti vystoupí s krátkým programem od 16.00 , zazpíváme si společně staročeské koledy, možná přijde i Mikuláš s nadílkou. Program pokračuje v Hospůdce na hřišti Vánoční dílnou, kterou pořádá ZŠ od 17.00 viz. níže no

 

Vánoční výtvarná dílna - zváni jsou rodiče s dětmi a široká veřejnost. Vyrobit si zde můžete adventní věnce, svícny, ozdoby všeho druhu. Přízdoby a korpusy si lze zakoupit na místě, přírodniny budou k dispozici zdarma.

V úterý 12.12. dopoledne v MŠ „ Vánoční nadílka“ (děti si vyzkouší, jak připravit sváteční tabuli, připomeneme si vánoční zvyky a tradice, možná přijde i Ježíšek )

V úterý 19. 12. v 8.30 přijede divadlo Štemberk s „ Pásmem pohádek“ částka za divadlo bude dětem odečtena z kreditu

Ve čtvrtek 21. 12. vystoupí sboreček mateřské školy na akci ZŠ „Vánoční koncert v kostele“. Všichni jste srdečně zváni od 17.00 na vánoční trhy, samotný koncert začíná v 18.00. Občerstvení zajištěno.

MŠ bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024. Sejdeme opět ve středu 3. ledna 2024.

07.11.2023
Hledání skřítka Podzimníčka

Hledání skřítka Podzimníčka

Vážení rodiče,

připomínáme, že se dnes od 15.00 koná akce školky  „ Hledání skřítka Podzimníčka“ (zábavný program pro rodiče s dětmi plný soutěží se uskutení na zahradě a v okolí MŠ - děti budou postupně plnit zadané úkoly na zahradě tak, jak si je budete vyzvedávat v MŠ,  samozřejmě dle Vašich časových možností . Program končí v 17. 00 . Uzeninu si přineste také, bude možnost opékat :)

Program končí v 17.00. Těšíme se na Vás :)

                                                                                                                                                                                                Kolektiv MŠ

19.10.2023
WhatsApp pro rychlé předávání informací z MŠ

WhatsApp pro rychlé předávání informací z MŠ

Vážení rodiče,

na rodičovské schůzce dne 26. 9. jsme si společně odhlasovali zřízení uzavřené skupiny WhatsApp pro rychlé předávání informací z MŠ (informace týkající se zejména plánovaných akcích školky, posílání fotografií, videí…apd.)

Tato aplikace bude spuštěna od čtvrtka 19. 10., lze ji však spustit pouze za dodržení určitých podmínek, které určuje nařízení EU (GDPR).

1. Rodiče, kteří budou mít zájem o přidání do skupiny, podepíší informovaný souhlas s poskytnutím svého telefonního čísla a teprve poté budou přidáni učitelkami do skupiny. 

2. Upozorňujeme, že tato skupina nebude sloužit jako komunikační kanál mezi rodiči a školou, ani rodiči mezi sebou, a proto není možné na tyto zprávy reagovat. Tato služba bude předem zablokována. Po ukončení docházky dítěte do MŠ bude telefonní číslo ze skupiny odebráno. Pro omlouvání dětí bude i nadále sloužit SMS zpráva tak, jak jsme zvyklí.

Souhlas Vám bude nabídnut od středy odpoledne v MŠ.  Věřím, že tento způsob předávání informací z MŠ bude dalším příjemným druhem naši spolupráce.

  Krásné podzimní dny                                                                                           R. Hromádková

17.10.2023
Informace - 4.9.2023

Informace - 4.9.2023

Vážení rodiče,
prázdniny nám pomalu končí, a máme tady nový školní rok. Děláte si starosti, do které třídy máte přijít první den?  Bohužel není možné jmenovité seznamy vyvěšovat na web školy, proto se budeme snažit je vyvěsit alespoň na vchodové dveře jednotlivých tříd 4. září.

Čipy pro vstup do MŠ budou vydávány první den nástupu dítěte do MŠ, za každý čip vybíráme vratnou zálohovou platbu 100 Kč/kus. Ve třídě Vám vše předá personál MŠ První den zvoňte, budete vpuštěni personálem přes videotelefon. V tento den zároveň obdržíte heslo a pokyny k přihlašování do školní jídelny.

Srdečně vítáme naše malé nové kamarády a doufáme, že jim ve školce bude líbít smiley.

Těší se na vás usměvavé  učitelky ze Sluníček, Koťátek a od letošního roku i Berušek .

Bližší informace ohledně provozu a dalších letošních organizačních změn,  získáte na společném setkání, na které se moc těšíme. Termín bude vyvěšen na webu tento týden.                                                                                                                                                                                                             Hromádková R

27.08.2023
Uzavření MŠ o letních prázdninách

Uzavření MŠ o letních prázdninách

Se souhlasem zřizovatele a vedení Základní školy a mateřské školy v Prasku, je v době letních prázdnin provoz mateřské školy přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a z důvodů sanitárních prací na škole od pondělí 17. 7. 2023 do pátku 18. 8. 2023  Provoz bude obnoven opět v pondělí 21. 8. 2023.

                                                                                                                                                                                                 R. Hromádková 

 

 

18.07.2023
Léto je tady

Léto je tady

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školky!

Opět je tu čas prázdnin, doba, kdy se ohlížíme zpět za celým školním rokem.

 Chci Vám všem z celého srdce poděkovat za krásný společně strávený čas. Děkuji za důvěru, kterou v  paní učitelky vkládáte a se kterou jim svěřujete Vaše děti. Velmi děkuji za krásné dárečky, které nás opravdu potěšily.

Přejeme Vám všem krásné léto!

Za celý kolektiv

 Hromádková R

 

04.07.2023
Seznam věcí pro prvňáčky, školní rok 2023-2024

Seznam věcí pro prvňáčky, školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení naleznete seznam věcí, které Vaše dítka od nás dostanou na začátku školního roku (abyste je nenakupovali zbytečně) a zároveň seznam věcí, které je jim třeba pořídit.
Přejeme Vám a Vašim dětem krásné prožití léta a těšíme se na společnou cestu školním rokem 2023/2024. smiley

29. 6. 2023, Eva Kaprálová

29.06.2023 soubor ke stažení
Akce školy do konce roku

Akce školy do konce roku

Ve středu 21. 6. jedeme pokud bude pěkné počasí, opět reprezentovat MŠ na sportovní hry do NB na koupaliště. Informace budou vyvěšeny v šatně.

Uzavření MŠ o letních prázdninách : Od pondělí 17.7. do pátku 18.8.2023. Seznam přihlášených dětí bude vyvěšen v šatně. Nezapomeňte si prosím na prázdniny odhlásit obědy ve školní jídelně. Učitelky za odhlášené obědy neručí. Za nepoškozené čipy Vám bude vrácena záloha poslední týden v červnu.      Hromádková R          6.6.2023

 

18.06.2023