Ke stažení

Žádost o přijetí k ZV - září 2024

Školní řád platný od 4. 9. 2023

Řád školní družiny platný od 4. 9. 2023

Vyučovací hodiny - časy

Co rodiče nevědí o školním stravování

Žádost o odklad školní docházky

Inspekční zpráva ZŠ, MŠ, ŠJ

Protokol o kontrole ČŠI

Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ Prasek

Projekt: Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek - logo