Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Děti baví rodiče- 23. 6. 2022

Vážení rodiče,

připomínám zítřejší akci "Děti baví rodiče"- čtvrtek 23. 6. od 17.00 hod. v budově školy a jejím okolí. Podrobný program naleznete v odkazu "soubor ke stažení".
Moc se na Vás těšíme laugh.

 

22. 6. 2022, Eva Kaprálová

22.06.2022

Nová videa

Vážení rodiče,

nezapomeňte se podívat ve videogalerii základní školy na nová videa. K dispozici Vám je i prezentace z poslední akce, kterou bylo naše tradiční spaní ve škole smiley.
Přeji Vám krásný den.

21. 6. 2022, Eva Kaprálová

21.06.2022

Přehled plánovaných akcí - červen 2022

23. 6. (čtvrtek) - od 17.00 se uskuteční akce "Děti baví rodiče" - svůj program předvede divadelní soubor (náhrada za tradiční divadelní večer - vystoupení bude neobvyklé cool), hráči na kytaru a flétnu, rodiče si budou mít možnost zakoupit výrobky z keramiky, uskuteční se soutěž v poznávání mikrosvěta... Těšíme se na Vás!

29. 6. (středa) - od 17.00 rozloučení se školním rokem s žáky a rodiči

30. 6. (čtvrtek) - slavnostní předání vysvědčení + pochvaličková prodejní akce wink

 

21. 6. 2022, Eva Kaprálová

 

12.06.2022

Nejlepší kuchař ve společném stravování 2022

Vážení rodiče,

v pátek jsme se dozvěděli radostnou zprávu. Naše paní kuchařky (v obrovské konkurenci) postoupily v soutěži "Nejlepší kuchař ve společném stravování 2022" v kategorii "Pokrm pro mládež 11 - 18 let" do CELOSTÁTNÍHO KOLA!!! Uskuteční se ve dnech 23. a 24. srpna 2022 v Makro akademii v Praze. Už jen tento postup představuje obrovský úspěch! Přesto budeme držet pěsti, aby se naše statečné soutěžící v celostátním kole co nejlépe umístily. Moc děkujeme! yesyesyes

 

12. 6. 2022, Eva Kaprálová

12.06.2022

Mimořádný zápis do ZŠ (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

(Lex Ukrajina školství)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Základní škola a mateřská škola Prasek, okres Hradec Králové

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 21. června 2022, od 10.00 do 17.00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a mateřská škola Prasek, budova základní školy na adrese Prasek 157

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

06.06.2022

Školní výlet - video

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy se můžete podívat na nové video. Uvidíte reportáž z našeho trochu uplakaného školního výletu. Ale i přes občasné poprchávání jsme si výlet užili. smiley

Přeji Vám krásný víkend.

28. 5. 2022, Eva Kaprálová

28.05.2022

Aktuality mateřské školy


Schůzka rodičů nově přijatých dětí k 1.9.2022

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí na informativní třídní schůzku, která se uskuteční ve středu  29. 6. 2022 od 15.00 hodin.

Prosíme o účast rodičů bez dětí.

Na schůzce obdržíte stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole, proto je vaše účast důležitá smiley

Prosíme o potvrzení účasti emailem, na skolka@skolaprasek.cz, děkujeme.

Těšíme se na Vás kolektiv MŠ                                                                                     R. Hromádková

23.06.2022

Krátké ohlédnutí za zahradní slavností

Vážení rodiče, přátelé naší školičky,

věřím, že se mnou budou děti souhlasit, pokud řeknu, že se jednalo o naši největší a nejkrásnější akci v celém školním roce. Nemohu prostě zapomenout na slavnostní chvíli, kdy nad našimi hlavami vystřelily salvy z konfet, a naši malí předškoláci byli zasypáni modrobílým námořnickým štěstím. Za cinkotu dětského sektu a krájení dortu  nejednomu ukápla nějaká ta slzička. Ráda bych proto ze srdce poděkovala všem, kteří se na naší akci podíleli

Jmenovitě děkuji

Panu Jaroslavu Myškovi, starostovi Obce Prasek za pomoc s organizací akce, zejména však za náročnou přípravu naší zahrady. Ta se tak pomalu proměňuje postupně k nepoznání  ( byl postaven bezpečnostní plůtek okolo bazénu, vytvořen kopec na prolézaní pro děti, proveden nátěr vstupních vrat do MŠ, okolo sběrného dvora byl vysázen živý plot).

Zastupitelce Obce Prasek paní  JUDr. Marii Chladové za výborný dort a fotoknihy pro děti.

Firmě https://www.ohnostroje-cbs.cz/  děkujeme za darování pyrotechnických efektů

Paní Soně Chlumecké za fotodokumentaci celé akce, pokud máte o fotografie zájem, kontaktujete prosím paní Soňu Chlumeckou na emailu cis-sona@volny.cz , kde Vám ukáže na místě náhledy k objednání smiley

Také děkujeme panu Frýdovi, že každý rok dorazí na naši zahradu s výbornou zmrzlinou, letos dokonce přijela pojízdná pizza. Mimochodem vynikající.

Děkuji svým kolegyním za spolupráci, jsme skvělý tým . Byla to náročná akce, přesto po celý podvečer panovala veselá, pohodová atmosféra, kterou nepokazila ani dopolední zpráva, že objednaný program pan Pavel Novák z důvodu nemoci nepřijede. Náhradní program v podobě Frediho Markuryho revival, byl to nejlepší volbou, děkujeme!!!!!!

Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit a pomohli vytvořit pro děti tak neopakovatelnou atmosféru.

Našich školáčkům přejeme úspěšné vykročení do školy                                                                                   R. Hromádková

 

21.06.2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Prasek, Nový Bydžov rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2022/2023 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Prasek, a to s nástupem od 01. 09. 2022

 11

Přijat/a

12

Přijat/a

13

Přijat/a

15

Přijat/a

16

Přijat/a

17

Přijat/a

18

Přijat/a

20

Přijat/a

21

Přijat/a

22

Přijat/a

23

Přijat/a

24

Přijat/a

25

Přijat/a

                                                                                                             V Prasku 1. 6. 2022     Mgr. Eva Kaprálová

                                                                                                                                                 ředitelka školy

02.06.2022

Zahradní slavnost 2022, aneb „Vyplouváme do školy“

Milí rodiče a přátelé naší školičky,

konec školního roku je tady a my bychom ho s vámi rádi oslavili na „Zahradní slavnosti“ v pátek 10. 6. od 15.00 na zahradě mateřské školy.  Jste srdečně zváni !!!!!!!

S krátkým vystoupením se přestaví děti z obou tříd, jamile se mladší děti usadí k rodičům, slavnostně se rozloučíme s našimi  předškoláčky.

O zábavný program se postará náš host, pan Pavel Novák se „ Zábavnou školičkou“ Zkrátka přijďte všichni, je na co se těšit smiley

Nezapomeňte  přijít podpořit naše malé předškoláčky a společně s námi  jim přijďte zatleskat, bude legrace smiley

Na místě bude k zakoupení výborná opočenská zmrzlina, káva a nápoje, navíc letos přijede i pizza.  Vstupné dobrovolné.+ s dobrou náladu  samozřejmě s sebou wink

Z organizačních důvodů slavnosti budou oba vchody do MŠ po 15.00 uzavřeny. Vstup bude umožněn pouze brankou ze zahrady… Děkujeme za pochopení…

Těšíme se na vás!

 

02.06.2022

Přání maminkám k svátku

Milé maminky,

ve videogalerii mateřské školy naleznete nové video, které děti nacvičily pro Vás ❤️.

Užijte si dnešní den, jak nejlépe to půjde. Všechno nejlepší ! 

 

P.S. Ještě připomínáme, zítřejší fotografování smileysmileysmiley. Krásný zbytek neděle..

08.05.2022

Zápis do MŠ

Milé děti,

zveme vás k zápisu do mateřské školy v Prasku pro šk.rok 2022/2023

 V úterý a ve středu 10. a  11. května 2022 od 9.00 do 12.00 hodin 

Bližší informace na internetových stránkách www.skolaprasek.cz popř. na  telefonním čísle: 601 393 084

Prohlédnout si naši školičku můžete i zde

K zápisu budete potřebovat:no

„Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ potvrzenou lékařem, tu si stáhnete zde

Občanský průkaz zákonného zástupce + rodný list dítěte

Těšíme se na Vás smiley  více na   informačním plakátu

K zápisu do MŠ 10. – 11. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 14. června 2022 ve stejném čase a to od 9.00 do 12. 00 hod.

                                                                                                                                                                                                 R. Hromádková  9.4.2022

05.05.2022