ZŠ Prasek - Zájmové kroužky

JUDO - pátek 13.30 - 14.30

JUDO - pátek 13.30 - 14.30

Vedoucím kroužku je pan René Hnát. Kroužek bude pořádán v tělocvičně školy, ale organizátorem je SKP Judo Nový Bydžov. Je to placená aktivita.

Kulinářský workshop

Kulinářský workshop

Vedoucími této kulinářské dílničky budou paní Naďa Zimová, Pavlína Macháčková a Hana Kopecká. Workshop se bude konat jednou v měsíci a bude včas oznámen. Žáci si pod vedením zkušených kuchařek budou připravovat neskutečně lahodné dobroty.
Zájemci budou přispívat na suroviny.
 

Keramika - středa, 1. - 3. roč. sudý týden, 4., 5. roč. lichý týden, od 14.00

Keramika - středa, 1. - 3. roč. sudý týden, 4., 5. roč. lichý týden, od 14.00

Vedoucími kroužku jsou paní Jana Buryšková a paní Renáta Lišková. Pod jejich vedením se žáci naučí pracovat s hlínou. Škola má vlastní keramickou pec. Už se moc těšíme na krásné a nápadité výtvory...
Z důvodu cen materiálu a hlavně nákladného provozu vypalovací pece, bude tento kroužek placený. Zájemci budou hradit 500,- Kč za pololetí.

Očko sem, očko tam...háčkování - pondělí od 14.00 - 14.45 (lichý týden začátečníci, sudý týden pokročilí)

Očko sem, očko tam...háčkování - pondělí od 14.00 - 14.45 (lichý týden začátečníci, sudý týden pokročilí)

Vedoucí kroužku je paní Věra Urbancová. Paní Urbancová je umělkyní v této činnosti a pokusí se svým svěřencům předat co nejvíce ze svého umu...

Sportujeme s Hankou - úterý od 14.00

Sportujeme s Hankou - úterý od 14.00

Vedoucí kroužku je paní učitelka Hana Kopecká. Paní učitelka Hanka je velká sportovkyně. Zasvětí malé sportovce do základů různých míčových her a jiných sportovních aktivit.

Pojďme mluvit anglicky - pondělí od 13.00

Pojďme mluvit anglicky - pondělí od 13.00

Vedoucí kroužku je Bc. Soňa Tlučhořová, je určen pro zájemce z 1. a 2. ročníku, kteří se budou hravou formou seznamovat s anglickým jazykem.

Hra na flétnu - sudé úterý od 13.00

Hra na flétnu - sudé úterý od 13.00

Kroužek je určen žákům 1. až 5. ročníku, vedoucím je MgA. Kamil Husar.

Kreativní workshop - nepravidelně, bude oznámen pozvánkou

Kreativní workshop - nepravidelně, bude oznámen pozvánkou

Vedoucím kroužku je Bc. Martin Kučera a paní Zdena Grimová - žáci se naučí rozvíjet svoji nápaditost, fantazii, kreativitu při uměleckém tvoření... Kroužek je určen žákům 1. - 5. ročníku.
Termín kreativního tvoření bude vždy včas oznámen, uskuteční se vždy nárazově buď v souvislosti s oslavou nějakých tradic (Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, oslavy jara...) nebo s tematickým zaměřením (cesty do vesmíru, spravedlnost, láska, příroda,...)   Bude v pozdějších hodinách, aby se ho spolu s dětmi mohli účastnit i rodiče.

Toulky přírodou - středa 1. - 3. roč. 13.00 - 14.00, 4., 5. roč. - 14.00 - 15.00

Toulky přírodou - středa 1. - 3. roč. 13.00 - 14.00, 4., 5. roč. - 14.00 - 15.00

 Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Jana Haltufová. Žáci budou pod mikroskopy a v terénu sledovat a studovat krásy a zákonitosti  naší přírody. Kroužek bude pro danou skupinu vždy 1x za 14 dní.

Divadelní soubor Třesky plesky - čtvrtek od 14.00

Divadelní soubor Třesky plesky - čtvrtek od 14.00

 Vedoucí souboru je Mgr. Eva Kaprálová. Je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku, kteří disponují určitými jevištními předpoklady. Soubor by se chtěl účastnit divadelních přehlídek.

Hra na kytaru - liché úterý od 13.00

Hra na kytaru - liché úterý od 13.00

 Vedoucím kroužku je MgA. Kamil Husar. Je určen vážným zájemcům z  2. - 5. ročníku.