ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

Ředitelka školy, třídní učitelka v 5. ročníku, vedoucí divadelního souboru "Třesky plesky" a zájmového útvaru "Spisovatelský kroužek aneb hrátky s jazykem".

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Třídní učitelka v 1. ročníku.

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Třídní učitelka ve 3. ročníku, vedoucí zájmového útvaru "Toulky přírodou".

Hana Kopecká -  (Kopec) - vychovatelka ŠD

Hana Kopecká - (Kopec) - vychovatelka ŠD

Paní učitelka ve školní družině, vedoucí kroužku "Sportujeme s Hankou".

Jiřina Pecharová

Jiřina Pecharová

Díky paní Jiřině Pecharové máme ve škole čisto jako v bavlnce a zároveň působí v naší škole jako "teta" pro rozličné bolístky a trable dětí... smiley

Naďa Zimová

Naďa Zimová

Pracovnice ve výdejně obědů.

MgA. Kamil Husar - třídní učitel (Hus)

MgA. Kamil Husar - třídní učitel (Hus)

Třídní učitel ve 4. ročníku, vedoucí zájmových útvarů: "Hra na flétnu", "Hra na kytaru".

Pavlína Macháčková

Pavlína Macháčková

Asistent pedagoga.

Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu) - třídní učitelka

Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu) - třídní učitelka

Bc. Soňa Tlučhořová - třídní učitelka ve 2. ročníku, vyučující anglického jazyka, vedoucí zájmového útvaru "Pojďme mluvit anglicky".

Ing., Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

Ing., Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

Asistent pedagoga, vyučující předmětů: počítače, výtvarná výchova, pracovní činnosti, čtení, vedoucí divadelního souboru.

JUDr. Marie Chladová

JUDr. Marie Chladová

Paní sekretářka školy.

Bc. Martin Kučera (Kuč) - vychovatel ŠD

Bc. Martin Kučera (Kuč) - vychovatel ŠD

Učitel ve školní družině, vedoucí zájmového útvaru "Kreativní workshop".