ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová (Kapr) - ředitelka školy

Mgr. Eva Kaprálová (Kapr) - ředitelka školy

Ředitelka školy, třídní učitelka ve 2. a 4. ročníku, vedoucí divadelního souboru "Třesky plesky".

Mgr. Jana Haltufová (Hal) - třídní učitelka

Mgr. Jana Haltufová (Hal) - třídní učitelka

Třídní učitelka v 1. ročníku, vedoucí zájmového útvaru "Toulky přírodou".

Hana Kopecká (Ko) - vychovatelka ŠD

Hana Kopecká (Ko) - vychovatelka ŠD

Paní učitelka ve školní družině (pro žáky 3. - 5. ročníku), vyučující tělesné výchovy, vedoucí kroužku "Sportujeme s Hankou".

Jiřina Pecharová - domovnice

Jiřina Pecharová - domovnice

Díky paní Jiřině Pecharové máme ve škole čisto jako v bavlnce a zároveň působí v naší škole jako "teta" pro rozličné bolístky a trable dětí... smiley

Naďa Zimová - pracovnice ve výdejně obědů

Naďa Zimová - pracovnice ve výdejně obědů

Pracovnice ve výdejně obědů.

MgA. Kamil Husar (Hus) - třídní učitel

MgA. Kamil Husar (Hus) - třídní učitel

Třídní učitel v 5. ročníku, vyučující přírodovědy, vlastivědy, informatiky, tělesné a hudební výchovy, vedoucí zájmových útvarů: "Hra na flétnu", "Hra na kytaru".

Renáta Lišková (Liš) - vychovatelka ŠD

Renáta Lišková (Liš) - vychovatelka ŠD

Vychovatelka ŠD (pro 1. a 2. ročník), vyučující pracovních činností a prvouky.

Zdena Grimová - asistentka pedagoga

Zdena Grimová - asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga.

Irena Strejciusová - asistentka pedagoga

Irena Strejciusová - asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga.

Pavlína Macháčková - asistentka pedagoga

Pavlína Macháčková - asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga.

Bc. Soňa Tlučhořová (Tl) - třídní učitelka

Bc. Soňa Tlučhořová (Tl) - třídní učitelka

Bc. Soňa Tlučhořová - třídní učitelka ve 3. ročníku, vyučující anglického jazyka a vlastivědy, vedoucí zájmového útvaru "Pojďme mluvit anglicky".

JUDr. Marie Chladová - sekretářka školy

JUDr. Marie Chladová - sekretářka školy

Paní sekretářka školy.

Bc. Martin Kučera (Ku) - učitel

Bc. Martin Kučera (Ku) - učitel

Učitel výtvarné výchovy a pracovních činností, vedoucí útvaru kreativní workshop.