ZŠ Prasek - Aktuality

Děti baví rodiče- 23. 6. 2022

Děti baví rodiče- 23. 6. 2022

Vážení rodiče,

připomínám zítřejší akci "Děti baví rodiče"- čtvrtek 23. 6. od 17.00 hod. v budově školy a jejím okolí. Podrobný program naleznete v odkazu "soubor ke stažení".
Moc se na Vás těšíme laugh.

 

22. 6. 2022, Eva Kaprálová

22.06.2022 soubor ke stažení
Nová videa

Nová videa

Vážení rodiče,

nezapomeňte se podívat ve videogalerii základní školy na nová videa. K dispozici Vám je i prezentace z poslední akce, kterou bylo naše tradiční spaní ve škole smiley.
Přeji Vám krásný den.

21. 6. 2022, Eva Kaprálová

21.06.2022
Přehled plánovaných akcí - červen 2022

Přehled plánovaných akcí - červen 2022

23. 6. (čtvrtek) - od 17.00 se uskuteční akce "Děti baví rodiče" - svůj program předvede divadelní soubor (náhrada za tradiční divadelní večer - vystoupení bude neobvyklé cool), hráči na kytaru a flétnu, rodiče si budou mít možnost zakoupit výrobky z keramiky, uskuteční se soutěž v poznávání mikrosvěta... Těšíme se na Vás!

29. 6. (středa) - od 17.00 rozloučení se školním rokem s žáky a rodiči

30. 6. (čtvrtek) - slavnostní předání vysvědčení + pochvaličková prodejní akce wink

 

21. 6. 2022, Eva Kaprálová

 

12.06.2022
Nejlepší kuchař ve společném stravování 2022

Nejlepší kuchař ve společném stravování 2022

Vážení rodiče,

v pátek jsme se dozvěděli radostnou zprávu. Naše paní kuchařky (v obrovské konkurenci) postoupily v soutěži "Nejlepší kuchař ve společném stravování 2022" v kategorii "Pokrm pro mládež 11 - 18 let" do CELOSTÁTNÍHO KOLA!!! Uskuteční se ve dnech 23. a 24. srpna 2022 v Makro akademii v Praze. Už jen tento postup představuje obrovský úspěch! Přesto budeme držet pěsti, aby se naše statečné soutěžící v celostátním kole co nejlépe umístily. Moc děkujeme! yesyesyes

 

12. 6. 2022, Eva Kaprálová

12.06.2022
Mimořádný zápis do ZŠ (Lex Ukrajina školství)

Mimořádný zápis do ZŠ (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

(Lex Ukrajina školství)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Základní škola a mateřská škola Prasek, okres Hradec Králové

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 21. června 2022, od 10.00 do 17.00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a mateřská škola Prasek, budova základní školy na adrese Prasek 157

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

06.06.2022
Školní výlet - video

Školní výlet - video

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy se můžete podívat na nové video. Uvidíte reportáž z našeho trochu uplakaného školního výletu. Ale i přes občasné poprchávání jsme si výlet užili. smiley

Přeji Vám krásný víkend.

28. 5. 2022, Eva Kaprálová

28.05.2022
Nová videa

Nová videa

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy jsou Vám k dispozici dvě nová videa.
Video 1: Asociace kuchařů a cukrářů ČR pořádá 5. ročník soutěže o nejlepší kuchařku/kuchaře ve společném stravování. Naše paní kuchařky výzvu účastnit se této prestižní soutěže odvážně přijaly. Rozhodly se soutěžit ve dvou kategoriích - A/ svačinky pro děti od 3 do 6 let a B/ pokrm pro mládež, kde bylo v zadání jako povinná surovina kuřecí maso. Podívejte se ve videogalerii ZŠ na soutěžní menu, které našim statečným soutěžícím nafotila po zhotovení paní Soňa Chlumecká.  Z celé ČR postoupí deset jídelen, které se spolu utkají v Praze dne 23. a 24. srpna. Držme tedy našim reprezentantkám smiley pěsti, aby byly vybrány do finálového klání. Ale ať již vše dopadne v obrovské konkurenci, jak chce, moc Vám děkujeme, že jste se rozhodly reprezentovat své umění i naši školu. Moc si toho vážíme!!!

Video 2: Podívejte se, jak probíhal sportovní den v naší škole...laugh...

Přeji všem krásnou neděli!

22. 5. 2022, Eva Kaprálová

22.05.2022
Čarodějnice ve škole - videa

Čarodějnice ve škole - videa

Vážení rodiče,

chcete-li se podívat, jak jsme v naší škole slavili čarodějnice, nahlédněte do videogalerie základní školy, kde jsou umístěna nová videa - "Čarodějnické odpoledne" a "Čarodějnický workshop" smiley.
 

10. 5. 2022, Eva Kaprálová

10.05.2022
Gratulace a veliká radost

Gratulace a veliká radost

Náš skvělý fotbalový tým ve složení Matyáš Zákravský, Tomáš Haman, David Marek, Tadeáš Pozler, Jan Říha, Vojtěch Rovenský, Ladislav Šimůnek, Laura Štayrová, Petr Hladík, Petr Hein, Matyáš Hulaj, Vanesa Klozová a Jáchym Říha, který v okrskovém kole v Novém Bydžově získal 1. místo, se dnes 4. 5. zúčastnil okresního kola v Hradci Králové, kde v opravdu těžké konkurenci hlavně hradeckých škol vybojoval nádherné 4. místo. Diplom naleznete v souboru ke stažení laugh.
Moc vám, naši šikulkové, děkujeme a posíláme velikou gratulaci!!! yesyesyes

4. 5. 2022, Eva Kaprálová

04.05.2022 soubor ke stažení
Nová videa - sázení lípy, fotbalové utkání

Nová videa - sázení lípy, fotbalové utkání

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy naleznete dvě nová videa. V jednom se loučí páťáci s naší školou tradičním zasazením lípy crying a ve druhém dávají "na frak" naši fotbalisté svým soupeřům laugh...

Přeji Vám krásný zbytek dne

2. 5. 2022, Eva Kaprálová

02.05.2022
Pozor, pozor, pozor...toto nesmíte přehlédnout!!!

Pozor, pozor, pozor...toto nesmíte přehlédnout!!!

Dnes absolvoval tým ve složení Matyáš Zákravský, Tomáš Haman, David Marek, Tadeáš Pozler, Jan Říha, Vojtěch Rovenský, Ladislav Šimůnek, Laura Štayrová, Petr Hladík, Petr Hein, Matyáš Hulaj, Vanesa Klozová a Jáchym Říha fotbalové utkání McDonald´s Cup, kterého se zúčastnily týmy ze základních škol Skřivany, Smidary, Chlumec nad Cidlinou, Karlovky a Klicperky. Naše fotbalisty doprovázela paní učitelka Jana Haltufová.
A teď čtěte velmi pozorně...!!! Naši borci nebyli ani jednou poraženi a odvezli si z tohoto náročného klání první místo!!! Postupují do dalšího kola, které se koná ve středu 4. 5. v Hradci Králové.
Moc vám za to děkujeme!!! Děkujeme též trenérovi Jaroslavu Novotnému (však je to také náš bývalý žák yes) a panu Josefu Štayrovi, našemu fotbalovému manažerovi smiley.
Stále ještě nad vaším úspěchem žasneme, zíráme, nevěříme vlastním očím a uším, nemůžeme popadnout dech...jste to naši borci a my vám obrovsky gratulujeme!!!
Budeme vám držet palce i v dalších zápasech. yesyesyes  Diplom je k dispozici v souboru ke stažení laugh

29. 4. 2022, Eva Kaprálová
 

29.04.2022 soubor ke stažení
Příměstský tábor při Obci Prasek

Příměstský tábor při Obci Prasek

Vážení rodiče,

stejně jako v letech minulých pořádá Obec Prasek i v letošním roce v rámci projektu Dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko dva turnusy příměstského tábora pro děti od 5 do 14 let. Veškeré podrobnosti (včetně kontaktu) naleznete v příloze této zprávy. Tábor je realizován za opravdu výhodných finančních podmínek, proto neváhejte své děti přihlásit. smiley

28. 4. 2022, Eva Kaprálová
 

28.04.2022 soubor ke stažení