Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Prasek, Nový Bydžov rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2022/2023 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Prasek, a to s nástupem od 01. 09. 2022

 11

Přijat/a

12

Přijat/a

13

Přijat/a

15

Přijat/a

16

Přijat/a

17

Přijat/a

18

Přijat/a

20

Přijat/a

21

Přijat/a

22

Přijat/a

23

Přijat/a

24

Přijat/a

25

Přijat/a

                                                                                                             V Prasku 1. 6. 2022     Mgr. Eva Kaprálová

                                                                                                                                                 ředitelka školy

Zpět