Výsledky přijímacího řízení 2024-2025

Vážení rodiče, 

tímto zveřejňujeme výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/ 25, jenž se konal 6.5 a 7. 5. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno zákonnému zástupci na rodičovské schůzce dne 24. 6. 2024 v 15. 00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení :   zde

Celkem podaných žádostí:  23

Počet dětí odcházejících do základní školy: 9

Přijatých uchazečů: 10

Nepřijatých uchazečů: 13

Zveřejněním tohoto seznamu dětí se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem opřijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Oznámení bylo zveřejněno 30. 5. 2024 na webových stránkách školy.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů máte možnost nahlédnout do spisu vedeného ve věci pro přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to v kanceláři zástupkyně ředitelky školy v budově mateřské školy a to do 15 dnů od vydání rozhodnutí v pracovní dny od 8.00 do 16.00. Je však nezbytné telefonicky se objednat na čísle 601 393 084, popř. písemně na skolka@skolaprasek.cz

Pokud jste přijati u nás a chcete nastoupit do jiné, Vámi preferované mateřské školy, dejte prosím neprodleně vědět. Nabídneme volné místo v MŠ dalším zájemcům, kteří netrpělivě čekají na přijetí.                                                                          R. Hromádková

                                                                                                                                              zástupkyně ředitelky školy  30.4.2024

 

                                                                 

 

Zpět